میزبانی وب استاندارد

HCHS - 10GB
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • ندارد ادان دامنه
تومان67,000تومان
Mjesečno
Naruči
HCHS - 20GB
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • ندارد ادان دامنه
تومان150,000تومان
Mjesečno
Naruči